СТАТТІ

tezisy-doklada-na-konferencziyu.jpg

СТАТТІ

tezisy-doklada-na-konferencziyu.jpg

На цій сторінці ми зібрали статті наукових співробітників підприємства про особливості роботи в чистих виробничих приміщеннях, а також правила експлуатації одягу персоналом чистих приміщень.

НОВА ВЕРСІЯ КЕРІВНИЦТВА ДЛЯ РОЗРОБНИКІВ, ВИРОБНИКІВ І КОРИСТУВАЧІВ ОДЯГУ ДЛЯ ЧИСТИХ ПРИМІЩЕНЬ

 


Автор: Власенко В.І.

Цією публікацією ми продовжуємо аналіз останньої версії документа IEST-RP-CC003.4 - Рекомендована практика «Розгляд системи одягу для чистих приміщень та інших контрольованих середовищ». У цьому повідомленні ми розглядаємо розділ документу, який адресований фахівцям з експлуатації чистих приміщень.

 

ПРОСТО І ШВИДКО: ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВОГО ЗМІСТУ ЧАСТИНОК В ОЧИЩЕНОМУ ОДЯЗІ ДЛЯ ЧИСТИХ ПРИМІЩЕНЬ


Автор: Власенко В.І.

Одяг для чистих приміщень використовується в першу чергу для захисту продукту, виробленого в чистому приміщенні, від пошкодження частинками і волокнами, які виділяються людиною. Таким чином, основне завдання одягу для чистих приміщень - бар'єрна функція, причому сам одяг не повинен бути джерелом виділення частинок.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ОДЯГ І ЕЛЕКТРОСТАТИЧНА БЕЗПЕКА ЧИСТИХ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ
 

Автори:

Власенко В.І.,   Левицька Н.Г.,    Арабулі С.І., Нікольський В.В.

Мета цієї роботи - представити дані вивчення антистатичних властивостей тканин різних виробників для одягу чистих приміщень, оцінити достовірність результатів, отриманих різними методами і спробувати знайти причину відмінності в антистатичних властивостях тканин, що пропонуються різними виробниками.

СПЕЦОДЯГ ЯК ГАРАНТІЯ БЕЗПЕЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

 

На харчових підприємствах України на законодавчому рівні вже понад 10 років передбачено застосування системи управління безпечністю харчових продуктів. Ризик забруднення на виробництві продуктів харчування повинен бути зведений до мінімуму або неможливий. Однією зі складових чистого виробничого середовища є одяг робочого персоналу. Саме він є бар'єром між людиною і продуктом, одночасно захищаючи виробниче середовище від впливу людини і навпаки.

САНІТАРНИЙ ОДЯГ ЯК СКЛАДОВА БЕЗПЕЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

На підприємствах харчової промисловості України на законодавчому рівні передбачається застосування системи управління безпечністю харчових продуктів, що сприяє переходу підприємств на новий рівень технологічної культури. Ця система поділяє всі небезпечні фактори на біологічні, хімічні і фізичні. Як показує практика, для харчових і переробних виробництв біологічний фактор є найголовнішим.

СКЛАДОВІ ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА

 

В статье рассматривается вопрос изготовления качественных и безопасных продуктов питания. Главной составляющей в решении этого вопроса является чистое производственное помещение. Этого можно достичь не только благодаря подаче большого объема фильтрованного воздуха и построения помещения из материалов, которые не генерируют аэрозолей, но и с помощью одежды персонала.

НА ВАРТІ ЧИСТОТИ

Спецодяг "ЕКМА-СТО" - гарантія якості й безпечності виробництва

Висока конкуренція на харчовому ринку мотивує виробників подбати про те, щоб їхня продукція була потрібна. І оловними критеріями вибору тепер є якість і безпека. Під безбечним і якісним ми розуміємо продукт, виготовлений за сучасною технологією й з використанням якісної сировини.

ОДЯГ ЧИСТИХ ПРИМІЩЕНЬ - НЕОБХІДНИЙ КОМПОНЕНТ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЧИСТОТИ

Автори: Власенко В.І.,
Левицька Н.Г.

Всього 10 років тому чисті виробничі приміщення використовувалися переважно в високотехнологічних галузях промисловості, таких як мікроелектроніка, радіоелектроніка, виробництво точної оптики та на хімфармпідприємствах.

ВАЖЛИВІ ЧИННИКИ ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА

 

Зміни у вітчизняному харчовому законодавстві в частині гармонізації його з європейським, в яких передбачене обов'язкове впровадження системи НАССР на всіх харчових підприємствах, - зобов'язують виробників приділяти особливу увагу умовам, в яких виготовляють продукти харчування.

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ОДЯГУ ЧИСТИХ ПРИМІЩЕНЬ

Автори: 

Власенко В.І., Левицька Н.Г.

За матеріалами документу IEST-RP-CC003.4 - Рекомендована практика «Розгляд системи одягу для чистих приміщень та інших контрольованих середовищ».

ЮВІЛЕЙ ЖУРНАЛУ "ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДЫ"


Автор: В.І. Власенко

 

Своїм головним завданням я вважаю пропаганду технологічного одягу і практики її використання, тому всі ці 25 років беру участь в житті нашого журналу.